• Quy chế về Chính sách xử lý các vấn đề Hack, mất Đồ, lừa Đảo

-----------------------------o0o--------------------------------


Chuyện lừa đảo, gian lận, sử dụng phần mềm hack… trong game online không phải là chuyện mới xuất hiện mà thực sự đã trở thành đặc điểm riêng của thị trường game online từ khá lâu.
Khi tham gia cộng đồng MU HANOI
đồng nghĩa với việc người chơi đã chấp nhận toàn bộ điều khoản từ phía game đưa ra.
Các điều khoản thoả thuận sau đây và tất cả các văn bản có liên quan được trình bày bằng hoàn toàn tiếng Việt nhằm thể hiện rõ ràng mong muốn của bạn đối với Nhà Phát Hành và người chơi.
Hạn chế tình trạng trộm đồ, lừa đảo trong game cũng như giảm thiểu mức độ thiệt hại cho Gamer phía game sẽ áp dụng các chính sách và mức xử phạt như sau:

1. Về việt mất đồ, trộm cắp lừa đảo...:
Chỉ giải quyết các trường hợp mất đồ do lag, lỗi game, bị hack...
KHÔNG giải quyết các trường hợp mất đồ, bị block do người chơi bị dính keylogger vì nhấn vào các link hack,... post trong game, diễn đàn...
KHÔNG giải quyết các vụ lừa đảo do mua bán tự giác, không thông qua GM...
KHÔNG được khôi phục item đã bị thanh lý nếu bạn khai báo muộn sau khị phát hiện mất đồ.
KHÔNG hoàn trả lại Item của các vụ mất đồ do tự ý lộ thông tin của mình cho người khác, người chơi chung...
Các nhân vật cố tình bán đồ phạm pháp mà game báo cáo bị mất sẽ bị xử lý theo quy chế. (Qua điều tra chúng tôi sẽ xác định được vấn đề này)
Trong quá trình điều tra, nếu khai báo không đúng sự thật sẽ có biện pháp mạnh xử lý thích hợp.
Chỉ giải quyết khi có Topic cụ thể ghi rõ nội dung tại diễn đàn

2. Đối với các thành viên mua phải item bất hợp pháp:
(Bao gồm các item dupe, item trộm cắp,...)
Sẽ bị tịch thu và hoàn trả lại item cũng như giá trị U.Point tương ứng mà bạn đã bỏ ra.

3. Về vấn đề xử lý các thành viên hack, dupe:
Xử lý vấn đề về Hack, Bug game:
Tố cáo vi phạm hack cần có bằng chứng ( clip ) cụ thể để BQT xử lý
Các lần vi phạm o tiếp tục tăng mức xử lý theo cấp số nhân
Dupe: Block vĩnh viễn




  • Quy chế về Chính sách xử lý các vấn đề Hack, mất Đồ, lừa Đảo





Chuyện lừa đảo, gian lận, sử dụng phần mềm hack… trong game online không phải là chuyện mới xuất hiện mà thực sự đã trở thành đặc điểm riêng của thị trường game online từ khá lâu.
Khi tham gia cộng đồng MU HANOI
đồng nghĩa với việc người chơi đã chấp nhận toàn bộ điều khoản từ phía game đưa ra.
Các điều khoản thoả thuận sau đây và tất cả các văn bản có liên quan được trình bày bằng hoàn toàn tiếng Việt nhằm thể hiện rõ ràng mong muốn của bạn đối với Nhà Phát Hành và người chơi.
Hạn chế tình trạng trộm đồ, lừa đảo trong game cũng như giảm thiểu mức độ thiệt hại cho Gamer phía game sẽ áp dụng các chính sách và mức xử phạt như sau:

1. Về việt mất đồ, trộm cắp lừa đảo...:
Chỉ giải quyết các trường hợp mất đồ do lag, lỗi game, bị hack...
KHÔNG giải quyết các trường hợp mất đồ, bị block do người chơi bị dính keylogger vì nhấn vào các link hack,... post trong game, diễn đàn...
KHÔNG giải quyết các vụ lừa đảo do mua bán tự giác, không thông qua GM...
KHÔNG được khôi phục item đã bị thanh lý nếu bạn khai báo muộn sau khị phát hiện mất đồ.
KHÔNG hoàn trả lại Item của các vụ mất đồ do tự ý lộ thông tin của mình cho người khác, người chơi chung...
Các nhân vật cố tình bán đồ phạm pháp mà game báo cáo bị mất sẽ bị xử lý theo quy chế. (Qua điều tra chúng tôi sẽ xác định được vấn đề này)
Trong quá trình điều tra, nếu khai báo không đúng sự thật sẽ có biện pháp mạnh xử lý thích hợp.
Chỉ giải quyết khi có Topic cụ thể ghi rõ nội dung tại diễn đàn

2. Đối với các thành viên mua phải item bất hợp pháp:
(Bao gồm các item dupe, item trộm cắp,...)
Sẽ bị tịch thu và hoàn trả lại item cũng như giá trị U.Point tương ứng mà bạn đã bỏ ra.

3. Về vấn đề xử lý các thành viên hack, dupe:
Xử lý vấn đề về Hack, Bug game:
Tố cáo vi phạm hack cần có bằng chứng ( clip ) cụ thể để BQT xử lý
Các lần vi phạm o tiếp tục tăng mức xử lý theo cấp số nhân
Dupe: Block vĩnh viễn