Máy chủ Hà Nội
OPEN BETA 19:00 ngày 04/11/2018

----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------Dưới đây là toàn bộ thông tin chi tiết về giai đoạn OPEN BETA Máy Chủ Hà Nội:

Thông tin máy chủ: • Trang chủ: http://hanoiss6.vn
 • Diễn đàn: http://forum.hanoiss6.vn
 • Phiên bản: Season 6.9 Unlimted (Full Webzen Original)
 • Không Ủy Thác
 • Máy chủ: Hà Nội 1
 • Kinh nghiệm:
  -
  Sub Non PK: 120x
  - Sub PK: 150x
 • Tỉ lệ rớt đồ: 5%
 • AntiHack: Game Guard
 • Exl Item Drop : Random 1,2 OptionYêu cầu cấp độ khi khởi tạo nhân vật:

Chủng Tộc Yêu Cầu Cấp Độ
Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ 1
Thuật Sĩ (SUM) 220
Chiến Binh (RF) 220
Đấu Sĩ (MG) 180
Chúa Tể (DL) 200


Khởi tặng : 3000 Point + 400 Level + 20.000.000 Zen khi khởi tạo nhân vật


Phân bố Máy chủ :

Sub-Server Quái Vật Giao Dịch Hòm Đồ PK Cửa Hàng Cá Nhân Chaos Gobin
1 Không Không
2 Không Không Không
3 Không Không